Vælg en side

Partiprogram

Alternativet vil arbejde for at støtten til FN styrkes, men også for et mere demokratisk FN. Militære prioriteter skal indsnævres og der skal fokuseres på civile, diplomatiske, ikke-voldelige metoder i forhold til bl.a konfliktløsning. Derfor skal Danmarks diplomatiske indsatser gennem EU, FN og bilaterale relationer prioritere frem for NATO. Selvom Alternativet støtter Danmarks NATO medlemskab, mener man at NATO udlukkende bør være en forsvarsalliance. Alternativet vil kun støtte militære operationer, der hviler på et klart folkeretsligt grundlag. Derudover skal Udenrigstjenesten styrkes økonomisk og Danmarks diplomatiske profil skal skærpes så vi kan styrke fredsskabende og -opbyggende indsatser, som fokuserer på at skabe og bygge fred. Danmark skal prioritere forskning og undervisning i international konfliktløsning og fredsbevarende arbejde ved at etablere et center, der kan agere spydspids inden for dette område.

Vi afventer udenrigsordfører Rasmus Nordqvists respons på følgende spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?
Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?
Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?