Vælg en side

Partiprogram

Dansk Folkeparti er modstander af Den Europæiske Union, da de ikke mener at Danmark bør afgive suværenitet. Dog bør Danmark som fri og selvstændig nation indgå i NATO og bidrage aktivt til alliancen og dennes operationer. Dansk Folkeparti støtter Dansk medlemskab af FN, som skal arbejde på fredelig sameksistens imellem medlemslandene og sikre hjælp til mennesker i nød grundet bl.a voldelige konflikter. Undervisning, udannelse og forskning prioriteres meget højt hos Dansk Folkeparti.

Læs udenrigsordfører Søren Espersens respons på vores spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?

“I forhold til Rusland mener man i DF at sanktioner tydeligvis ikke er vejen frem, og man kan i Danmark på egen hånd såvel som i samarbejde med andre, arbejde på at styrke dialogen med Russerne. Danmark kan hvad Danmark vil, og det gælder også i denne sammenhæng. Vi skal vise fast militær hånd, Danmark skal agere selvstændigt, men diplomati i forhold til Rusland skal afprøves igennem alle kanaler.”

Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?

“Danmark kan ikke bidrage til noget i forbindelse med USA og Kina. Det er to stormagter der har en sag her, som hverken Danmark eller EU kan gøre nogen forskel i. De spiller simpethen ingen rolle i den sag og man er i DF sikker på at de selv kan finde frem til en løsning.”

Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
“Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se hvad meningen er med et fredsforskningscenter. Det er blevet afprøvet, og der vil i konfliktløsning altid være behov for diplomati men i visse tilfælde er der desværre ikke andre udveje end en militær løsning. Jeg kan ikke se hvilken forskel et fredsforskingscenter skulle gøre.”
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
“DF støtter under alle omstændigheder udviklingen. Vi vil have et stort og omfattende udenrigsministerium, hvor vi måske også har behov for at komme i kontakt med lande som vi har mistet.  DF mener absolut at diplomati er vigtigt og vil også arbejde for at der bliver afsat flere penge til det.”
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?
“Trump står stærkt og jeg har ingen kritik af hans udenrigspolitik. Det han har indledt mht Nordkorea er vigtigt. Man skal også være i stand til at snakke med sine fjender, nu når vi taler om diplomati. Jeg er også helt enig i Trump’s tiltag i Mellemøsten. Det er helt i trit med DF’s standpunkt på dette emne. Desuden har han været meget aktiv i forhold til at sørge for at alle medlemslande bidrager med deres andel i NATO. Hvad Trump gør indenrigspolitisk er hans egen sag og ikke noget vi skal blande os i. Så Trump har været en stor wake-up call og jeg har ingen kritik af ham.”