Vælg en side

Partiprogram

Enhedslisten ønsker at Danmark bidrager til forebyggelse og fredelige løsninger på konflikter. Derfor skal udenrigspolitikken fokusere på FN på bekostning af NATO og USA. Militære løsninger anses for at være den absolut sidste udvej. Den aktivistiske del af DK’s udenrigspolitik skal bestå i at medvirke til freds- og konfliktløsning og deltagelse i humanitære indsatser. Danmark skal opbygge kompetencer på disse områder – gerne i samarbejde med de nordiske lande. Derfor ønsker man etablering af et nyt institut for fredsforskning og international konfliktmægling.

Vi afventer udenrigsordfører Eva Flyvholms respons på følgende spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?
Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?
Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?