Vælg en side

Det Konservative Folkeparti

Partiprogram

Det Konservative Folkeparti fremhæver militær kapacitetsopbygning af forsvaret og gennem bidrag til NATO. De mener at vi fortsat skal arbejde for at styrke den internationale udviklingsbistand i eksempelvis FN- og EU-regi, og EU’s lokale indsats i konflikt- og kriseområder skal styrkes. Deres fokus er på at sikre sikkerhed i Europa gennem styrkelse af de ydre grænser og militæret. De lægger vægt på det internationale samarbejde og lægger op til at Danmark aktivt kan bruge EU’s udenrigstjeneste til gavn for danske statsborgere i de lande hvor Danmark ikke selv er repræsenteret. Udenrigstjenesten tænkes ikke som et diplomatisk redskab som kan bruges i konfliktløsning.

Vi afventer udenrigsordfører Naser Khaders respons på følgende spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?
Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?
Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?