Vælg en side

Partiprogram

Liberal Alliance er tilhænger af dansk deltagelse i EU, FN, NATO og WTO. Denne deltagelse i internationale organisationer skal følge en åben, deltagende og kritisk linje. Hvis Danmark skal deltage i krig, skal det ske på baggrund af en åben politisk debat om krigens potentielle menneskelige og økonomiske omkostninger – og efter at drøftelse af andre relevante diplomatiske, politiske og humanitære instrumenter har været i spil. Forsvars- og sikkerhedspolitikken skal beskytte Danmark, bidrage til at fremme fred og stabilitet samt forebygge krig. Forsvaret bør både i forhold til materiel og uddannelse af personale forsøge at sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt.

Vi afventer udenrigsordfører Henrik Dahls respons på følgende spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?
Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?
Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?