Vælg en side

Pressemeddelelse

 

PRESSEMEDDELELSE 8 APRIL 2019

Rådet for International Konfliktløsning i opråb til politikerne: Udenrigs- og sikkerhedspolitik skal og må blive en del af debatten op til Folketings- og Europaparlamentsvalg

På trods af at verdens konflikter og deres håndtering påvirker danskerne mere end nogensinde før, er der overhængende risiko for, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken paradoksalt nok kommer til at fylde meget lidt under valgkampene forud for valg til Folketing og Europarlament.

”Når der er valgkamp stiller vi politikerne til regnskab for alskens forslag og holdninger i relation til vigtige emner, som berører danskerne. Når det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik og dens følger, hvad enten det er i relation til flygtningekrise, forholdet til Trumps USA, Rusland eller konfliktforebyggelse, er der imidlertid en tendens til, at vi lader politikerne slippe lettere, når det kommer til disse spørgsmål. Disse emner er ekstremt vigtige for danskernes dagligdag, velstand, sikkerhed og fremtid og i RIKO mener vi, at den udenrigs- og sikkerhedspolitiske debat skal kvalificeres og fylde mere. Og vi stiller gerne selv eksperter til rådighed”.  

Anne Kristine Raunkiær-Jensen, forperson for Rådet for International Konfliktløsning.    

Rådet for International Konfliktløsning opfordrer til, at medierne i Danmark sætter udenrigs- og sikkerhedspolitik på dagsordenen i fbm. valg til Folketing og Europaparlament næste år. RIKO mener, at der særligt er tre spørgsmål, som vil være af afgørende betydning for Danmark i den kommende valgperiode. Vore politikere bør derfor kunne komme med konkrete og realistiske svar på, hvilken politik de vil føre i relation til disse og hvorfor. Inden for disse tre områder, stiller RIKO gerne op med eksperter til interviews og debatter, som kan være med til at kvalificere debatten og udfordre politikerne med evidens- og forskningsbaseret viden.

  1. Hvad stiller vi op med Rusland og undgår, at konflikten mellem Vesten og Rusland eskalerer unødigt?

Hvordan forholder vores politikere sig til en situation, der kun synes at spidse til, og hvor hårdt mod hårdt ind til videre ikke synes at have virket? Kan vi forestille os, at vi kan forholde os mere rationelt til Rusland og dets intentioner?
RIKO kontaktperson: Søren Riishøj tlf.: 29 71 28 16

 

  1. Hvordan får vi et fokus på konfliktforebyggelse og herunder fredsforskning tilbage som en dansk styrkeposition?

Hvordan får vi etableret en permanent institution for freds-og konfliktforskning, der kan tilvejebringe et velfunderet videns- og beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik med fokus på at forebygge konflikter som et mere centralt (og langt billigere) element?

RIKO kontaktpersoner: Benedicte Storm tlf.: 23 37 23 11 og Anne Kristine Raunkiær-Jensen tlf.: 27 82 10 07.

 

  1. Hvordan kan vi gøre Danmarks udenrigspolitik mere selvstændig og reflekteret?

Hvad skal Danmarks rolle i verden være, når vi konfronteres med konflikter mellem USA og Kina, og Rusland? Hvordan skal vi placere os i forhold til EU og USA set i lyset af USA’s nuværende politiske lederskab?

RIKO kontaktperson: Line Gissel tlf.: 29 92 94 10.

___________________________

Kontakt Anne Kristine Raunkiær-Jensen, forperson for RIKO, hvis du har spørgsmål til RIKOs virke eller ønsker at komme i kontakt med en af vores eksperter indenfor andre udenrigs- og sikkerhedspolitiske områder på tlf.: 27 82 10 07.

Om DKiVerden

DkiVerden søger at belyse dansk udenrigs-politik og sætte den på dagsordenen i valg-kampen 2019, samt gøre forebyggelse af voldelig konflikt til genstand for opmærksomhed.

 sociale medier