Vælg en side

Partiprogram

Radikale Venstre mener at multilateralisme er et grundlæggende princip for dansk udenrigspolitik, som de mener i høj grad bør udfolde sig indenfor rammerne af EU’s sikkerhedspolitik. Fokus bør være på konflikforebyggelse og diplomati, hvor militære midler udelukkende tages i anvendelse som sidste udvej og  på basis af et folkeretsligt entydigt mandat. Det er vigtigt at styrke den udenrigspolitiske vidensopsamling i både uafhængige institutioner og Udenrigsministeriet, hvilket kræver mere investering i udenrigstjenesten.

Læs udenrigsordfører Martin Lidegaards respons på følgende spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?
“Ja. Vi bør fortsat bakke op om de fælles EU sanktioner mod Putin og hans omgangskreds, men der er i den grad brug for også at opdyrke et andet spor, hvor vi forsøger at etablere mere alternative forbindelse og diplomatiske aktiviteter direkte til det russiske folk. Det kunne være gennem store udvekslingsprogrammer for russiske og danske studerende, samarbejder mellem danske og russiske kommuner, kulturarbejde og handel, der ikke er dækket af sanktioner.”
Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?
“Her kan Danmark nok ikke gøre meget uden EU, det er vi simpelthen for små til. Men Europa og EU kan og bør spille en aktiv rolle, når det fx handler om at finde fælles fodslag om klima og en ny multilateral handelsaftale, så det ikke bare er de største magter, der bestemmer, men også de fattigste og mindste lande kan få en chance. Når det handler om traditionel sikkerhedspolitik, er vi i sagens natur medlem af NATO, idet vi så vidt mulig bør undgå unødig gensidig oprustning i forhold til Kina.”
Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
“Det forstår jeg heller ikke, og jeg vil derfor også gerne støtte sådan et center, eventuelt målrettet klima, som der i den grad er brug for, fordi den globale opvarmning i mange år vil sætte dagsordenen for nye konflikter – og omvendt muligheden for forebyggelse af konflikter og fredsarbejde.”
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år–Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
“Ja, vi har fremlagt en konkret plan for at styrke de danske udenrigsministerium med 500 mio. kr. over en årrække.”
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?
“Ja, jeg går ikke ind for at Danmark skal forlade NATO, men når det handler om forebyggende og stabiliserende indsatser, er der brug for, at EU tager mere ansvar og handler mere selvstændigt end tilfældet er i dag. Også derfor går vi ind for at ophæve forsvarsforbeholdet.”