Vælg en side

Partiprogram

Socialdemokraterne mener at Danmark både har et ansvar og interesse i en mere stabil verden. Man mener at militær magt er vigtig og støtter en stærk, dansk militær indsats mod IS, men anerkender at ”blød magt” i form af bl.a. diplomati ofte er den bedste løsning i forhold til international konfliktløsning. Forbyggende arbejde er vigtigt og gennem samarbejde med FN kan man sikre at verdens konflikter bliver løst inden de bliver voldelige. Et stærkt internationalt samarbejde er derfor også vigtigere end nogensinde og Danmark skal søge indflydelse ved aktivt at involvere sig via NATO, EU, FN og andre internationale organisationer.

Læs udenrigsordfører Nick Hækkerups respons på vores spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?

“Socialdemokratiet syntes, at det er vigtigt, at Europa og NATO så vidt muligt står sammen i sin politik overfor Rusland, og vi støtter det dialogspor, som NATO lægger op til.”

Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?

“Socialdemokratiet syntes, at det er vigtigt, at Europa søger en fælles politik overfor Kina, og vi er bekymrede for Kinas udrulning af deres Belt and Road i Europa.”

Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
“Socialdemokratiet er positivt indstillet overfor et fredsforskningscenter og vil støtte en sådan udvikling, men vi har ikke afsat penge til etablering af et sådan, hvorfor det vil skulle finansieres inden for den eksisterende ramme.”
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
“Socialdemokratiet er principielt tilhænger af et stærkt Udenrigsministerium og en offensiv diplomatisk indsats, men har ikke afsat penge til en styrkelse af området.”
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?
“USA er Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske partner, men Socialdemokratiet er tilhænger af, at såvel Danmark som Europa forholder sig kritisk til Trump, som det er sket i forbindelse med f.eks. atomaftalen med Iran, Klimaindsatsen, handelsaftaler mv.”