Vælg en side

Venstre

Partiprogram

Hos Venstre mener man at det er en nødvendighed for Danmark at forpligte sig til et internationalt fællesskab, for at sikre Danmarks frihed og selvstændighed. I den forbindelse er det vigtigt at man i Danmark er villig til at bidrage militært i forbindelse med internationale konflikter, herunder FN opgaver. Vi skal deltage i forsvaret af NATO, men også være klar til at deltage i militære operationer udenfor NATOs område. Danmark bør deltage fuldt ud i EU’s fælles forsvarspolitik og EU skal styrkes internationalt for bedre at kunne bidrage til at sikre fred, frihed og menneskerettigheder.

Læs udenrigsordfører Michael Aastrup Jensens respons på vores spørgsmål:

Kan Danmark bidrage til en mere traditionel diplomatisk retorik i forhold til sikkerhedspolitik i relation til Rusland og situationen i Østersøregionen?

“Det er vigtigt, at fastholde et massivt pres på Putins Rusland. Vi skal ikke give efter for Putins bøllemetoder overfor nabolandene. Så længe Rusland opretholder en besættelse af store dele af Ukraine, så det er vanskeligt at se, hvorledes vi kan udbygge samarbejdet med Rusland.”

Kan Danmark bidrage til dialog mellem USA og Kina? Kan Europa være en brobygger eller en slags mellemmand?

“På trods af Trump, så er der fortsat mere der samler end deler mellem Europa og USA. Kina har et markant anderledes politisk system og forsøger i stadig stigende grad at gøre sin indflydelse gældende i verden. Vi skal samarbejde med Kina, men ikke glemme at landet fortsat er et diktatur, hvor der bliver set stort på selv de mest basale frihedsrettigheder.”

Hvad er grunden til at Danmark ikke har et fredforskningscenter, når andre nordiske lande har? Ville dit parti være interesseret i at understøtte udviklingen på den front?
“Nej, Venstre vil hellere prioritere midler til at udbygge den generelle diplomatiske indsats, eksempelvis i form af flere danske ambassader.”
Udenrigsministeriet har lidt under massive besparelser de seneste år. Ville dit parti støtte en genopretning af dansk diplomati, så Danmark i højere grad kan deltage i både det internationale og bilaterale samarbejde med henblik på at løse konflikter?
“Hvis der kan findes finansiering til det, så vil det være gavnligt med flere danske ambassader, eksempelvis på nogle af de store vækstmarkeder i Asien, hvor Danmark kun er yderst beskedent tilstede. Danmark er ligeledes sparsomt repræsenteret i Mellemøsten, Kaukasus og Centralasien. Det bør der ændres på, hvis der kan findes midler til det.”
Bør Danmark og Europa i højere grad tage afstand til Donald Trumps udenrigspolitiske position i forhold til internationale konflikter?
“I virkeligheden adskiller Trump sig ikke fra Obama i forhold til at USA spiller en mindre rolle i verden. Obama tøvede meget lang tid med at gribe ind i Syrien og Trump har trukket de amerikanske soldater ud og ladt kurderne i stikken. Det viser med alt ønskelig tydelighed, at der er brug for at Europa, herunder også Danmark, tager mere ansvar. Her må man sige at Trump har en pointe i forhold til, at vi skal bruge flere penge på vores eget forsvar. Det synspunkt har tidligere amerikanske præsidenter ligeledes luftet – Trump gør det bare på en noget mere firkantet måde.”